Scharakteryzuj zasady organizacji procesu transportowego

Pobierz

Omów współzależności występujące w rozwoju transportu.. Właściwa organizacja procesów magazynowania pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz racjonalne ulokowanie zasobów, co sprzyja redukcji do minimum strat towarów w procesie magazynowania.. Bezpieczeństwo tego typu przewozów, zależne jest od właściwej organizacji jegoScharakteryzuj produkt transportowy - jego cechy użytkowe i określ parametry wyznaczające jakość produktu Produkt transportowy - usługa sprowadzająca się do przemieszczania, przeładunku, składowania, magazynowania, manipulacji i podwyższenia wartości Cechy użytkowe; 1) prędkość (czas) 2) niezawodność (opóźnienia) 3) dostępność (obecność na rynku)System transportowy - pojęcie odnoszące się do wyposażenia i organizacji transportu na danym obszarze (np. system transportowy państwa, regionu czy miasta).. Dopuszcza się inne merytorycznie poprawne zapisy za wyjątkiem R.1.8 Lp.. Główne determinanty .Charakterystyka procesu Proces transportu polega na dostarczeniu bądź odbieraniu ładunku na/z miejsce/a docelowe/go wskazane/go przez klienta.. Proces organizowania przewozów wymaga zwrócenia uwagi na wszystkie czynności, które uwzględniono w procesie planowania, a więc: wybór odpowiedniego pojazdu, kierowcy do wykonania danego przewozu, wyznaczenie jak najlepszej trasy przewozu z punktu A do punktu B[1].Efektywność ekonomiczna polega zaś na takim zorganizowaniu procesu transportowego, aby mógł on zapewnić użytkownikom najniższy nakład zarówno kosztów związanych z realizacją zadania transportowego, jak również kosztów wspólnych działalności podstawowej (przemysłowej, handlowej, itp.), a w tym kosztów transportu.Organizacja procesów magazynowania..

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny R.1 Rezultat 1: Formularz organizacji procesu transportowego1.

Zintegrowane systemy cumowniczo-przeładunkowe ropy na pełnym morzu.. Wymień i scharakteryzuj zasadnicze rodzaje opakowań oraz omów rolę opakowańPrzedstaw i scharakteryzuj model organizacji rynku usług transportowych w UE, Rola czynnika czasu i kosztów w procesie transportowym - przedstaw podstawowe rodzaje i strukturę kosztów i ich wpływ na poziom cen przemieszczanych dóbr w łańcuchu dostaw, Dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny (usprawnia transportowanie dóbr) Abt S. Transport - tworzy pomost pomiędzy nabywcą i sprzedawcą, jest fizyczną linią wiążącą rozproszonego geograficznie miejsca.. Zlecenia składane są przez bezpośrednio zainteresowanych klientów, bądź konkretna firma zajmująca się transportem sama szuka zleceniodawców przedstawiając im swoją ofertę.WYMIEŃ FAZY PROCESU TRANSPORTOWEGO.. Proces ten składa się z szeregu etapów, od planowania ewentualnej drogi do wypisania faktury.W przypadku przewozu ładunku w kontenerze, na etapie organizacji transportu niezbędne jest zamówienie - u przewoźnika bądź w firmie leasingowej - odpowiedniego kontenera i jego transport do nadawcy..

« Wróć na stronę Logipediiobowiązki uczestników procesu transportowego towarów niebezpiecznych.

Podział procesów transportowych:Rezultat 1.. Port - jako węzeł transportowy, jego rola i funkcje.. Jest złożonym układem podsystemów technicznych (gałęziowych, funkcjonalnych), organizacyjnych, finansowych i regulacyjnych.transportu wodnego.. WPROWADZENIE Przewóz towarów niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem transportu i podlega on określonym przepisom prawnym, spełniając i przestrzegając szereg określonych wymagań.. Proces ten składa się z szeregu etapów.. Zasady odnoszące się do organizacji transportu wewnętrznego w firmie mają na celu przede wszystkim zapewnienie optymalnej wydajności pracy, minimalizację kosztów działalności oraz optymalizowanie systemu produkcyjnego.. Często załącznikiem do niej jest wypełniony wzorcowo międzynarodowy kolejowy lub samochodowy list przewozowy oraz wzór specyfikacji towarowej.3.. Organizowanie transportu tradycyjnego i ponadnormatywnego .. Dzięki organizacji transportu wewnętrznego zgodne z opisanymi poniżej 8 zasadami: wykorzystasz w wysokim stopniu środki transportu, lepiej zorganizujesz czas pracy operatorów, magazynierów, obniżysz koszty transportu wewnętrznego,Proces transportu polega na dostarczeniu bądź odbieraniu ładunku na miejsce lub z miejsca docelowego, jakie wskaże klient..

Podaj definicję infrastruktury oraz scharakteryzuj zasadnicze elementy tworzące infrastrukturę logistyczną.

Formularz organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Lublina do Berlina R.1.1 wpisane: Liczba skrzyń w kontenerze 1A lub 1AA na szerokości: 2 i na długości: R.1.2 wpisane: Liczba skrzyń w kontenerze 1A lub 1AA na szerokości: 3 i na długości:R.2 Rezultat 2: Formularz organizacji procesu transportowego zapisane R.2.1 dla benzyny 95: zestaw drogowy nr 1: 94,79 R.2.2 dla benzyny 95: zestaw drogowy nr 2: 91,32 R.2.3 dla benzyny 95: zestaw drogowy nr 3: 65,57 R.2.4 dla benzyny 95: zestaw drogowy nr 4: 63,29 R.2.5 numer wybranego do przewozu zestawu drogowego dla beznyny 95: 2kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Kod arkusza: A.31_01_17.06 UWAGA!. Spedycja towaru w porcie - jakie etapy przechodzi towar, dokumenty i służby uczestniczące procesie spedycji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt