Przeczytaj dialog i zdecyduj czy zdania 1-3 są prawdziwe czy fałszywe

Pobierz

Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj czy zdania są prawdziwe T czy fałszywe F z ćw.. 20.05.2020 r.Przeczytaj tekst z ćwiczenia 1 ze str. 22.. Zdecyduj, czy podane zdania (1-5) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE).. Ćwiczenia: str. 40/4-5 .. 1.6) Zadanie 9 - posłuchaj nagrania i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe 10_Brainy_WB_kl.5_1_.mp3.. Gramatyka zdanie twierdzące zdanie przeczące jest operatorem w czasie Past Simple .Zdecyduj, czy zdania (1-4) są prawdziwe (Tak), czy fałszywe (Nie).. Zadanie domowe wykonaj na stronie MyEnglishLab.. Przeczytaj dialog jeszcze raz, znajdź 6 przysłówków i zaznacz je.. Środa 07.10.2020r.. Ćwiczenia: str. 42/1.. Użyj słów z zadania 5.Przeczytaj zdania w ćwiczeniu nr 4, odtwórz ponownie plik 3.39 i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.. 98/2: posłuchaj i przeczytaj, do osób 1-3 dopasuj ich ulubione postacie a-c, str. 98/3: zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe, czy falszywe.. .Posłuchaj nagrania i zdecyduj czy zdania 1-8 są prawdziwe (True = t) czy fałszywe (false = f) zakreśl t lub f 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.10.2019 (17:34) - przydatność: 38% - głosów: 374/85 Przeczytaj tekst ponownie.. Zaznacz A- prawda, B- fałsz, C- tekst nie mówi o tym.. Użyj form twierdzących lub przeczących.. 2013-02-11 15:41:16Przeczytaj tekst.. Napisz krótkie odpowiedzi.str..

Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj czy zdania w ćw.2 są prawdziwe czy fałszywe.

Przeczytaj jeszcze raz i zdecyduj, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. W 30-40 słowach opisz w zeszycie swojego ulubionego sportowca.Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania.. Wykonaj do zeszytu ćw.. 2 są prawdziwe czy fałszywe .. Zdecyduj czy zdania są poprawne (true), fałszywe (false), czy nie ma o tym mowy (doesn't say).. ODPOWIEDŹ:Zadanie 1 - posłuchaj i przeczytaj dialog i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.. I like going to the mountains.6 Przeczytaj blog Izzy i zdecyduj, czy zdania 1-5 są prawdziwe (True), czy fałszywe (False).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, czy zdania 1-3 są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. odpowiedzi_do_tekstu.docx .. Topic:The SuperfriendsPopatrz na rysunek i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).. 94/2: ułóż zdania negatywne 2-6 z rozsypanki i zdecyduj, czy rysunki 1-6 są prawdziwe, czy fałszywe, str. 94/3: napisz pytania w czasie present perfect.. 63 ( ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń ) Uzupełnij zdania właściwymi czasownikami.. Prawda Fałsz Podczas topnienia lodu odległości pomiędzy cząsteczkami wody ulegają zmniejszeniu.. Popraw zdania fałszywe.. W miarę wzrostu stopnia uporządkowania temperatura maleje.. 2 i 3 str. 56 w podręczniku.. Plik do pobrania: Odpowiedzi do zadan - 7.5.. Uwaga: link do kartkówki z 1 części czasowników nieregularnych-będzie aktywny dzisiaj od 18.30.00-21.00..

Zdecyduj, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

Zadania są jako praca domowa/ prześlijcie mi je na messengerze do soboty ( tylko zróbcie dobre zdjęcia żebym mogła je poprawić) Lesson 10th November.. Przeczytaj tekst.. Jakie jest ich polskie znaczenie?. Zdecyduj, co pasuje i uzupełnij tekst.. Zapisz.. MATEMATYKA.. Zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe 2018-12-03 17:14:57; przeczytaj podane wypowiedzenia.zdania prawdziwe oznacz literą P,a zdania fałszywe literąF 2011-02-26 21:02:34; GEOGRAFIA.. Przeczytaj tekst na str. 56 w podręczniku, a następnie zdecyduj czy zdania pod tekstem są prawdziwe (True), czy fałszywe (False).. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 115 i dopasuj paragrafy do obrazków.. Wyjaśnij i wpisz do zeszytu znaczenie zwrotów : Don't worry!. do góry ×Przeczytaj tekst.. Popraw zdania .1.. Posłuchaj dialogu jeszcze raz i ułóż dialog w odpowiedniej kolejności.. Przeczytaj uważnie dialog "Elena didn't sleep well' na stronie 96 i zdecyduj czy zdania w ćw.. Napisz czy chciałbyś skorzystać z takiej atrakcji i dlaczego.. 7 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.. Podręcznik: str. 93/1: posłuchaj i przeczytaj.. 7) Zadanie 11 - czytanie/ odpowiedz na pytania.. Wpisz znak w odpowiednią kratkę.. Wykonaj ćwiczenia 1,3 str. 14 w ćwiczeniach.. W tym celu przy każdym z nich podkreśl odpowiedni wyraz .Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.-1.3.).

Następnie zdecyduj czy zdania pod tekstem są prawdziwe czy fałszywe.

Uzupełnij opis.. I'd always been quite overweight and shy and although I'd tried .Zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe 2018-12-03 17:14:57 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe , otaczając pętlą TAK lub NIE .. Przeczytaj informacje o osobach i zdecyduj, kto odpowie na ogłoszenie cioci Adeli.. Ułóż i zapisz w zeszycie trzy pytania na temat tego co potrafi robić Billy Monger.. 5/85 Znajdź wyrazy i wyrażenia z ramki w tekście.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Przeczytaj tekst na str. 119 i wybierz najlepszy tytuł z ćw.9.. Przekształć podane zdania według przykładu.Otwórz podręcznik na str. 88. i przejdź do zadania 1. zadanie dodane 22 października 2011 w Język angielski przez użytkownika mejk123 ( -4,580 ) [Szkoła średnia]1 [Track 5] Posłuchaj nagrania i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Posłuchaj i zdecyduj, które zdania są prawdziwe, a które są fałszywe ; 7.. Zdania z błędami popraw tak, aby zawierały prawdziwe informacje.. Wpisz znak X w kratkę obok właściwej odpowiedzi.. Przeczytaj i posłuchaj dialogu i zdecyduj, czy zdania 1-3 są prawdziwe czy fałszywe: Teraz przeczytaj uważnie poniższe informacje, potem przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu: żeby opowiedzieć o tym, co robimy w wolnym czasie, powiemy:Przeczytaj poniższe zdania i zdecyduj, czy są one prawdziwe, czy fałszywe..

Shopping.Przeczytaj dialogi i zdecyduj czy zdania 1-3 są prawdziwe ( True ) czy fałszywe ( False ).

Zdecyduj, co pasuje - przysłówek czy przymiotnik?. Popraw zdania fałszywe na prawdziwe.. 63 ( ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń ) Ułóż pytania do zdań 1-5 z ćwiczenia 1.. Postaw znak 7 w kratkę odpowiedzi w tabeli.. Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.. Zadanie 2 - przeczytaj informacje o użyciu słowa "ago" , kiedy i w jakim znaczeniu go używamy.. Można posłużyć się słowniczkiem - strona 91.. Obejrzyj filmik znajdujący się pod tym linkiem: .. Podczas procesu krzepnięcia cząsteczki wody ulegają uporządkowaniu.. Czasowniki nieregularne (1) 20th May 2020.. 1 Dziewczynka miała .. są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE).. Zdecyduj, czy zdania 1-5 są prawdziwe (True), czy fałszywe (False)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt