Wyjaśnij związek budowy z pełnioną funkcją na przykładzie nerki

Pobierz

Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że kanaliki nerkowe mają łączną długość 80 km!. analizuje molekularny mechanizm skurczu mięśnia.. Układ nerwowy.. Podstawowym zadaniem nerek jest produkcja moczu, narządy te pełnią jednak również i wiele innych funkcji - wykazują one czynność hormonalną, odpowiadają za produkcję witamin, a także współuczestniczą w procesach zachowania homeostazy (równowagi) organizmu.. Funkcje nerek: produkcja moczuNeurony (komórki nerwowe), obok komórek glejowych, są podstawowym budulcem układu nerwowego.O skomplikowanej budowie i funkcji komórek nerwowych świat zaczął się dowiadywać przede wszystkim po 1937 roku - wtedy właśnie J. Z. Young zaproponował, aby prace nad właściwościami neuronów prowadzić na komórkach kałamarnic (jako, że są one zdecydowanie większe od ludzkich .wykazać związek między budową nerki a pełnioną funkcją; przedstawić sposób funkcjonowania nefronu oraz porównać składniki moczu pierwotnego i ostatecznego; wyjaśnić, na czym polega niewydolność nerek i na czym polega dializa .. Wygaśnij, w jaki sposób dochodzi do konfliktu serologicznego.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.Naczynia włosowate należą do układu krwionośnego w ludzkim organizmie.. określa rolę mioglobinyNa schemacie przedstawiono budowę układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem budowy tchawicy i płuc..

oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją.

W odpowiedzi uwzględnij wspólną funkcję tych kręgów.rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją; wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją; przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy narządami w obrębie układu;SPIS TREŚCI.. To organellum w którym odbywa się proces utleniania biologicznego (oddychania wewnątrzkomórkowego).. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.. Uczeń:1) podaje funkcje części układu oddechowego, rozpoznaje je (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.). Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Zdający: 1) omawia budowę poszczególnych elementów układu pokarmowego oraz przedstawia związek pomiędzy budową a pełnioną funkcją.. Układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych.. Uczeń:Re: Forumowa nauka pisania pod klucz - biologia.. Wymień grupy krwi, które można przetoczyć biorcom o grupach krwi: A oraz B LXX.. LXXII.Wykaż za pomocą dwóch argumentów związek budowy tkanki tłuszczowej brunatnej z funkcją pełnioną przez tę tkankę.. Ilustracja przedstawia sylwetkę kobiety z wrysowanym układem moczowym.1) rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją; Zakres rozszerzony Treści nauczania - wymagania szczegółowe XI..

Określ związek budowy erytrocytów z ich funkcją LXVIII.

oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją; 2) opisuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;Edytowano: 03-06-2020, godz. 16:30Mitochondrium stanowi centrum energetyczne komórki.. definiuje pojęcie jednostka motoryczna.. omawia przemiany biochemiczne zachodzące podczas długotrwałej pracy mięśnia.. omawia warunki prawidłowej pracy mięśni.. Wyjaśnij na przykładzie, jakie znaczenie dla komórki ma przedstawiony .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. wykreślono: 9.. Układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych.. Określ przyczynę braku krążka międzykręgowego pomiędzy kręgiem szczytowym a obrotowym.. Naczynia włosowate charakteryzuje prosta budowa, a ich funkcje w organizmie są niezwykle istotne.Uczeń podaje funkcje części układu oddechowego, rozpoznaje je (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.). (zadanie 45) Sformułuj dwa wnioski wynikające z analizy wykresu (zależność między wilgotnością nasion lnu, kukurydzy, jęczmienia i żyta a natężeniem oddychania).. Komórki tkanki nabłonkowej, wyścielające wewnętrzne powierzchnie narządów, mają budowę przystosowaną do pełnionej funkcji..

Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego.

Układ wydalniczy.. Opisz funkcjonowanie obiegów krwi.. Wykaż związek między bardziej masywną budową kręgów lędźwiowych, w porównaniu do kręgów z innych odcinków kręgosłupa, a funkcją pełnioną przez te kręgi.. Funkcjonowanie zwierząt.. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.. Główny kation w komórkach ciała, pełni ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, wpływa na skurcz mięśni.Układ moczowy.. Organizm dorosłego człowieka w 60% składa się z wody.. Mitochondri…Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Układ nerwowy.. oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją; 2) przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, woda) dla prawidłowego .15) podaje przykłady różnych typów narządów wydalniczych zwierząt.. 1) Ze wzrostem wilgotności nasion roślin wzrasta natężenie zachodzącego w nich procesu oddychania.Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) - otoczone dwiema błonami organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary.Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego .15) podaje przykłady różnych typów narządów wydalniczych zwierząt..

Układ wydalniczy.wykazuje związek budowy tkanki mięśniowej z funkcją pełnioną przez tę tkankę.

Znajdują się one w ostatnim etapie transportu składników pokarmowych, hormonów i produktów przemiany materii między krwią a tkanką.. Wyjaśnij , na jakiej podstawie określa się grupę krwi człowieka.. A. B.Plik ZWIĄZEK BUDOWY Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TKANEK ZWIERZĘCYCH.doc na koncie użytkownika CZESIOZAPRASZA • folder przydatne materiały do szkoły średniej i do matury • Data dodania: 2 lis 20111) przedstawia charakterystyczne cechy budowy tkanek roślinnych (twórczej, okrywającej, miękiszowej, wzmacniającej, przewodzącej), identyfikuje je na rysunku (schemacie, preparacie mikroskopowym, fotografii itp.), określając związek ich budowy z pełnioną funkcją; musisz znać cechy charakteryzujące i odróżniające daną tkankę .3) wykazuje związek między budową nerki a pełnioną funkcją; wykreślono: 4) przedstawia sposób funkcjonowania nefronu oraz porównuje składniki moczu pierwotnego i ostatecznego; bez zmian: 5) wyjaśnia, na czym polega niewydolność nerek i na czym polega dializa.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:LXVII.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Położenie; Funkcje; Choroby; Położenie Jelito cienkie znajduje się między żołądkiem a jelitem grubym.To najdłuższa część układu pokarmowego.. Wykaż związek budowy tkanki kostnej z pełnioną funkcją.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. opisać budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwówGłówny kation płynów pozakomórkowych, ważny dla utrzymania równowagi osmotycznej płynów ciała, niezbędny do przewodzenia impulsów nerwowych.. U dorosłego człowieka osiąga 6-8 m, choć zdarza się, że osoby, którym usunięto część tego narządu, z tzw. zespołem krótkiego jelita, zupełnie prawidłowo trawią nawet przy 1,5-2 metrowym jelicie.1) podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te części (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.). To ona nadaje nabłonkowi elastyczność i odporność na wszelkie odkształcenia.I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt