Sprawdzian funkcja kwadratowa poziom rozszerzony pdf

Pobierz

Funkcja kwadratowa Sporządzanie wykresu funkcji kwadratowej, odczytywanie własności z wykresu.. Wykres funkcji kwadratowej nazywamy parabola.. Funkcja kwadratowa Funkcje f ax2 + bx + c OkrešlonQ dla x R, gdzie a, b, c SQ Stalymi i a O, nazywamy funkcjQ kwadratowQ.. Liczby 2 i 4 są miejscami zerowymi funkcji y 2x2 bx c. Wyznacz współczynniki b i c. Wyznacz wierzchołek paraboli.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony .Zakres rozszerzony autorstwa Henryka Pawłowskiego, Joanny Karłowskiej-Pik i Bartosza Szumnego.. Liczby 2 i 5 sa jej miejscami zerowymi.. Znak wspólczynnika a decyduje 0 tym, w którQ strone SQ skierowane ramiona paraboli 0 równaniu y = ax2 +ba:+c: do góry (a > O) czy do dolu (a < O).. Wyznacz największą i najmniejsza wartość funkcji f(x) = x2 + 5x -36 w przedzialeFunkcja kwadratowa (p.rozszerzony).. Matematyka.. 29 tygodni po 6 godziny = 174 godziny (131 godz. + 43 godz. do dyspozycji nauczyciela) 1.5.. Największa wartość funkcji kwadratowej f(x) wynosi 2 1 4.. Wielomiany.. Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f(x) 2x 2 oraz fragment wykresu wielomianu w(x) x4 6x3 8x2 4x 7.. Ostatnio zmieniony 6 cze 2011, o 17:08 przez Lbubsazob, łącznie zmieniany 1 raz.Funkcja kwadratowa.. Strona 5 z 30 II.Funkcja: liniowa, kwadratowa, wielomianowa, wymierna.. Rozwiąż równanie x2 3x x2 3x 2 1 0..

Zadania maturalne - poziom rozszerzony.

Zbiór zadań Zadanie 26.. Funkcja liniowa 20 2.. Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej.. Wyznaczanie wartości najmniejszej i wartości największej funkcji kwadratowej w przedziale, wykorzystanie tego do rozwiązywania praktycznych zadań optymalizacyjnych.Zad.7 Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe: or z oraz można ją opisać wzorem: .. Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji w przedziale A .Plik sprawdzian z funkcji kwadratowej poziom rozszerzony.pdf na koncie użytkownika johnmoffet36 • Data dodania: 13 gru 2014MatFiz24.pl » Funkcja kwadratowa » Funkcja kwadratowa - Sprawdzian Funkcja kwadratowa - Sprawdzian Zobacz najważniejsze zadania do dotyczące własności funkcji kwadratowej i napisz sprawdzian na 5.1 FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej ( pkt) ) Naszkiuj jej wykres ( pkt) Zadanie (7 pkt) f + a) Przedstaw tę funkję w postai ogólnej i ilozynowej ( pkt) b) Narysuj wykres tej funkji ( pkt) ) Podaj: zbiór wartośi .2.. 2.Funkcja kwadratowa f (x) = 3x2 + bx + c ma dwa miejsca zerowe: x 1 =−2 x 2 =1 ..

Funkcja kwadratowa 25 3.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.. Funkcje wielomianowe 25 6.. Ciągi 25 8.. WŁASNOŚCI FUNKCJI 1.. (Matura maj 2011|zadanie 1 (4 p.)). Wyznacz wartość współczynników a i b. 30.. Napisz sprawdzian na 5!Funkcja liniowa Uporzadkowanie informacji o funkcji liniowej: sporzadzanie wykresu, wyznaczanie wzoru funkcji na podstawie jej wykresu, .. nowa era, podstawowy i rozszerzony sprawdziany, rozwiazania, .8) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 9) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie; 10) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje);należy do wykresu funkcji.. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej: y =6x2 +7x+2.. sprawdzian_-_rachunek_prawdopodobieństwa.pdf: File Size: 449 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.. Rozwiązanie: î jest miejscem zerowym, więc czyli q b c q c.n.u Zad.8 Do wykresu funkcji kwadratowej f należy punkt , a dla argumentu 10 funkcja przyjmujePoziom rozszerzony - dodatkowe zadania Poniżej zamieściłem playlistę z różnymi zadaniami z mojej strony, które wchodzą w zakres poziomu rozszerzonego..

Poziom rozszerzony.

Proporcjonalność odwrotna .. Inaczej mówiąc - funkcję wymierną można zapisać w postaci ułamka, który ma w liczniku i mianowniku wielomiany.. Rozwiąż nierówność w(x)tf(x).. W celu właściwej orientacji nauczyciela w poziomie wiedzy i umiejętnościach uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadpodstawowej, załączono również treści nauczania .. szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub .Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Zbiór zadań z matematyki - zakres rozszerzony Książka przygotowana w ramach projektu "E-matura", współfinansowanego przez Unię EuropejskąPoziom rozszerzony Zadanie 4.. Funkcja liniowa - sprawdzian (dużo zamkniętych, rozszerzenie)sprawdzian_-_rachunek_prawdopodobieństwa.docx: File Size: 34 kb: File Type: docx: Pobierz plik.. Funkcje 2y =4x2 +4x − przedstaw w postaci kanonicznej oraz sporządź jej wykres.. Geometria płaska - czworokąty 18 4.. 24. Podaj zbiór argumentów funkcji , dla których przyjmuje ona wartości ujemne.. Korzystając z wykresu funkcji f określ: a) dziedzinę i zbiór wartości funkcji f b) miejsce zerowe funkcji f c) przedziały monotoniczności funkcji f d) f(-3) i f(5) e) najmniejszą i największą wartość funkcji f f) najmniejszą wartość funkcji f w przedziale 〈0;5〉 g) argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie5..

Funkcja kwadratowa Postać ...10 Egzamin maturalny.

Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 .Ponad 10 tysięcy sprawdzianów i egzaminów z matematyki na wszystkich poziomach edukacji.. Wykaż, że najmniejszą wartością funkcji jest .. Funkcja liniowa Wykres funkcji liniowej.. MATEMATYKA.. Rozwiązanie Przekszta"camy wyra»enie k6-2k4+k2do postaci: k 2(k4-2k2+1)=k2 k2-1 2 =[(k-1)k(k+1)] : W-ród trzech kolejnych liczb ca"kowitych k-1, k, k+1jest co najmniej jedna liczba .1.. Zapisz warunek dotyczący różnych pierwiastków równania kwadratowego przy pomocy wzorów Viete'a: 2 3 2 3 a) x 1 x 2 x 1 x 4 2 4 1 2 2 2 b) 1 x c) potrojony jeden z pierwiastków jest równy podwojonemu drugiemu.. Rozwiąż równanie: x2 10x 24 1Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. Próbne matury i testy ósmoklasisty.. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.Funkcja wykładnicza - Sprawdzian (10 zadań) Przekształcenia wykresów funkcji - Sprawdzian (10 zadań) Tematy: Funkcje Argumenty i wartości funkcji Obliczanie wartości funkcji dla danego argumentu Miejsca zerowe funkcji Monotoniczność funkcji Dziedzina funkcji.. Baza zawiera: 17735 zadań, 1024 zestawy, 35 poradników .. Jedyny w Polsce tak rozbudowany portal pomagający uczniom w gimnazjum i liceum w nauce matematyki.. ( sprawdzian_z_funkcji_liniowej_poziom_rozszerzony.pdf ) .. (rozszerzenie)FUNKCJA LINIOWA (poziom rozszerzony).. Wyznacz liczbę b, dla której: a) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie (0,7) b) miejscem zerowym funkcji jest liczba 8.. (4 pkt.). Przekształcenia wykresów funkcji - sprawdzian (podstawa) .. Publikujmy rozwiązania zadań matematycznych oraz testy z matematyki.Funkcja kwadratowa - sprawdzian - belfer.net.pl Zadania otwarte 1.. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f (x) 2x 3b 4.. Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) 2x2 4x 5 w przedziale 2; 4 !. Liczba -4 jest jednym z dwóch miejsc zerowych funkcji f(x) = 2x2+9x+4.. a) Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.. Wyznacz drugie miejsce zerowe funkcji.. Liczby x 1 x 2 (x 1 z x 2) są pierwiastkami równania kwadratowego x2 2mx m 0.. .Sprawdzian z funkcji kwadratowej Grupa 1 1.. Treści zadań z matematyki, 9288_410329.. Podaj przedziały monotoniczności funkcji.. a) Wyznacz współczynniki b i c. b) Podaj postać kanoniczną tej funkcji.. Przykłady funkcji wymiernych: Funkcje wymierne mogą składać się z sumy kilku wyrażeń wymiernych.. Uzasadnij, »e dla ka»dej liczby ca"kowitej kliczba k6-2k4+k2jest podzielna przez 36.. Zadanie 28.funkcja kwadratowa - Materiały matematyka - Zadania i testy z matematyki.. Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = ax2 + bx −24 jest parabola, której pierwiastkami są liczby -3 i 2.. (3 pkt.). Narysuj wykres funkcji g określonej wzorem: 2 2 2 g(m) x1 x. Rozw: g( ) 4 2 2m, m f 0 1; f [MR / 6pkt] 2.Funkcja kwadratowa - sprawdzian - belfer.net.pl FUNKCJA KWADRATOWA (poziom rozszerzony) 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt