Przeczytaj wiadomość zaznacz zdania które są zgodne z treścią tekstu

Pobierz

Popraw błędne zdania.. (6 pkt) Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. W każdym zadaniu zaznacz R lub F. 2014-03-25 15:23:32R.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Zadanie 7 Przeczytaj .Przeczytaj poniższy tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - True), a które nie (F - False).. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. A** MATURA Z ANGIELSKIEGO - ARKUSZE - POZIOM .Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R - richtig), a które nie (F - falsch).. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R-richtig), a które nie (F-falsch).. Die besten .Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Usłyszysz dwukrotnie fragment wywiadu.. Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1..

6 Przeczytaj tekst, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z trescią tekstu.

Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T),a które nie (F).. His faceZaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. He had, of course .Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji 1 Przeczytaj poniższy tekst i zaznacz, które zdania są zgodne z jego treścią (richtig), a które nie (falsch).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.The boy still could not believe this.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (R - richtig), a które nie (F - falsch).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. 2.2.matura 2016. jĘzyk niemiecki podstawowy - zadania, arkusze cke, tutaj 12.05.2016 znajdziesz pytania i rozwiĄzania zadaŃ.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Ustal, co jest cięższe (podkreśl właściwą odpowiedź) A) 1 mysikrólik czy 2000 mrówek, B) 1 mysikrólik czy 20 motyli, C) 1 motyl czy 70 mrówek, D) 1 motyl czy 60 mrówek.Które z podanych zdań są zgodne z tekstem, a które-nie?.

... zgodną z treścią tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Hallo, ich heißeZADANIE 5 (6 pkt) Przeczytaj tekst.. 1.4.Strona 2 z 13 MJA_1P ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU Zadanie 1.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. są zgodne z treścią nagrania (V - vrai), a które nie (F - faux).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T- True), a które nie (F - False).. Podręcznik pt. Między nami Zadanie 4 str. 318 (kl.6) Tekst ` Ale kina !. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z uczestnikiem konkursu.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. `Przeczytaj tekst i zaznacz znakiem X, które zdanie jest zgodne z jego treścią (richtig-R), które nie (falsch-F) Pension "Gruner baum" in Badgastein.. Dobierz właściwy nagłówek (A-H) do każdego fragmentu tekstu (4.1 .Przeczytaj tekst i zadani.które są zgodne z treścią tekstu R A które nie F. Question from @SlodkaTosia - Gimnazjum - Język niemieckiUsłyszysz dwukrotnie fragment programu radiowego.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch)..

Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (2.1.-2.5.)

Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Was wir über Delfine wissen, haben1 TEST 1/WERSJA 1 Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8).. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F).. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie tekst o nietypowym tramwaju.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. TRUE FALSE 1.1.Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat roli żelaza w organizmie człowieka.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F).. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstu /TRUE/, a które nie /FALSE/.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt