Godziny po niemiecku oficjalne i nieoficjalne

Pobierz

Es ist ein Uhr vierzehn.- Teraz robi się ciemno już o piątej po południu.. Zaloguj się .. - Jest godzina czwarta po południu.. - Jest godzina druga po południu.. 2.1 oficjalne pożegnania po niemiecku; 2.2 nieoficjalne pożegnania po niemiecku; 2.3 Bis gleich!. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Przydatność 55% List oficjalny.. - Jest godzina 16:00.. Ten podział na podawanie godzin w sposób oficjalny i nieoficjalny ma również wpływ na to, jak podaje się godziny z minutami.. Podawanie czasu oficjalnie.. Chcąc podać godzinę z minutami używamy jednego z dwóch przyimków.. Mimo wszystko to właśnie ten drugi sposób, czyli styl nieoficjalny jest ważny w .Godziny po niemiecku - sposób nieoficjalny Chcąc podać godzinę z minutami używamy jednego z dwóch przyimków nach - po vor - przed fünf nach acht - pięć po ósmej (8:05) zehn nach acht - dziesięć po ósmej (8:10) zwanzig nach acht - dwadzieścia po ósmej (8:20)Niepełne godziny Jeśli określamy czas co do dokładnych minut od pełnej godziny do połowy następnej godziny, mówimy: 17:05 - пять мину́т шесто́го 17:10 - де́сять мину́т шесто́го 17:15 - пятна́дцать мину́т шесто́го (че́тверть шесто́го) 17:20 - два́дцать мину́т шесто́гоPrzykłady użycia - "oficjalnie" po niemiecku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. Podanie czasu oficjalnie Podanie godziny po niemiecku w sposób oficjalny jest bardzo prosty..

Godziny po niemiecku - sposób oficjalny.

Do napisania takiego czasu potrzebna Ci jest znajomosć liczebników głównych nie porządkowych jak to ma miejsce w Polsce .. bogatą godzinęGodziny po niemieckuCzas w języku niemieckimCyfry w niemieckim - godziny po niemiecku w sposób oficjalny i nieoficjalny.. Jest dziewiąta.. - Jest godzina 00:00Przypatrzmy się zatem, jak podaje się godziny po niemiecku w sposób oficjalny i nieoficjalny: Podawanie godziny po niemiecku - 2 sposoby.. to nie musi być zbut długie 8 zdań wystarczyGodziny po niemiecku.. W imieniu swoim oraz młodzieży naszego miasta .nieoficjalna, a druga oficjalna.. Obowiązuje 24 system godzinowy i podajemy godzinę według schematu:Jeśli chodzi o podawanie godziny po niemiecku w sposób oficjalny to jest on stosowany na na dworcach, lotniskach, w mediach typu TV i Radio.. Jeżeli coś trwa więcej niż godzinę po niemiecku powiemy: eine gute Stunde - dobrą godzinę .. Ten pierwszy to najprostszy sposób na mówienie o tym, która jest godzina.. Przykłady godzin (forma oficjalna) 12.15 - zwölf Uhr fünfzehn.. Nie jest to już kwestia rozbudowy arsenałów po obu stronach, ale rozbudowy z jednej, a powstrzymania z drugiej.Dwie wersje są poprawne - jedna jest nieoficjalna, a druga oficjalna.. (wersja nieoficjalna) Es ist neun Uhr.. W języku niemieckim niemal nie stosuje się podawania godziny w sposób "cyfrowy", czyli odczytując go tak jakby był na zegarku elektronicznym - najpierw liczba godzin, a później liczba minut.po: ein Viertel: kwadrans: halb: w pół do: Es ist neun..

Jak podać godzinę po niemiecku w sposób oficjalny?

Jest dziesięć do ósmej / za dziesięć ósma.. W tym momencie możemy przejść do tworzenia struktur odpowiadających za godziny po niemiecku.. - Jest godzina 14:00.. - Zegar wybił północ.. Napisz po niemiecku te godziny na dwa sposoby (oficjalny i nieoficjalny)-10:05-15:19-12:40-3:45-8:30 Zgłoś nadużycie.. 12.30 13.45 14.15 15.25 16.35 17.05 18.55Po zimnej wojnie zasadnicza rywalizacja w kwestii zbrojeń przybrała odmienny charakter.. 1.1 oficjalne powitania po niemiecku; 1.2 nieoficjalne powitania po niemiecku; 2 Pożegniania po niemiecku.. Antagoniści Zachodu starają się uzyskać broń masowej zagłady, Zachód usiłuje temu zapobiec.. - Jest północ.. Podanie godziny po niemiecku w sposób oficjalny jest bardzo prosty.Godziny po niemiecku określamy takim samym sposobem jak w Polsce, tzn. tak jak na tarczy zegarowej.. vor - przed.. Ten drugi wymaga od nas znajomości o dużo większej gamy słówek typu vor, czy halb.. Szanowna Pani Burmistrz!. (wersja nieoficjalna) Es ist zehn vor acht.. fünf nach acht - pięć po ósmej (8:05) zehn nach acht - dziesięć po ósmej (8:10) zwanzig nach acht - dwadzieścia po ósmej (8:20) siebenundzwanzig nach acht - dwadzieścia siedem po ósmej (8:27) zwanzig vor neun - .- Jest godzina pierwsza po południu..

7.30 - sieben Uhr dreißig.1 Powitania po niemiecku.

Polish Postanowił przejąć kontrolę nad stanem, najpierw nieoficjalnie, potem oficjalnie .Jest wersja oficjalna i nieoficjalna podawania godzin w j. niemieckim.. Potrzebuję wypracowania o pokoju po niemiecku Meine Deutschtour klasa 8 strona 51 zadanie 4PS.. (wersja nieoficjalna) Es ist Viertel nach fünf.. Mówienie o godzinach dzielimy na dwa sposoby - oficjalny i nieoficjalny.. Jest to sposób powszechnie stosowany.. Kwadrans po piątej / Piąta pietnaście.. 1 ocena .Jak zauważyliście, w nawiasie zapisałem dwa sposoby podawania godziny, przyjrzyjmy się im dokładniej.W języku niemieckim godzinę możemy podawać sposobem oficjalnym lub potocznym.Najprościej mówiąc, sposób oficjalny polega na czytaniu tego, co widzimy, np.: 9:30 - neun Uhr dreißig (dziewiąta trzydzieści)Es ist halb dreizehn (lub halb ein) 14:45.. - Wstaję codziennie o godzinie siódmej.. vor - przed.. W mowie oficjalnej nie stosujemy żadnych przyimków, oraz nie określamy godziny 15 - trzecią po południu i tak dalej… zwei Uhr dreißig - druga trzydzieści (2:30) sieben Uhr fünf - siódma pięć (7:05)Godziny słownie po niemiecku (oficjalnie i potocznie :) 14:10 7:08 13:11 22:15 00:00 3:03 3:17 17:17 9:8 12:31 16:23 19:59 2:04 15:01 5:18 To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać ..

Resztę masz tutaj godziny po niemiecku bo mi się nie chce pisać więcej ...

Podanie godziny po niemiecku w sposób oficjalny jest bardzo prosty.nieoficjalnie: oficjalnie: 7:05 Uhr: playfünf nach sieben = playsieben Uhr fünf: pięć po siódmej: siódma pięć: 7:10 Uhr: playzehn nach sieben = playsieben Uhr zehn: dziesięć po siódmej: siódma dziesięć: 7:15 Uhr: play(ein) Viertel nach sieben = playsieben Uhr fünfzehn: kwadrans po siódmej: siódma piętnaście: 7:20 Uhr .Do poprawnego napisania godzin w stylu nieoficjalnym potrzebujemy jeszcze: nach - po.. 24-godzinny wariant używa się w języku oficjalnym, a 12-godzinnym w języku potocznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt