Streszczenie logiczne jak zaczac

Pobierz

2010-02-27 20:17:42; Streszczenie.. 2011-04-28 21:19:09; Streszczenie, ?. - w środku.. - na końcu.. Oblicz ile mamy znaczących słów w tytule (bez i, do, przy,w itp.).. Skup się na najważniejszych faktach Dobre streszczenie zależy od umiejętności selekcji.. Język streszczenia powinien być prosty, przejrzysty i konkretny.. Szczególnie ważne jest pierwsze zdanie streszczenia.. Prowadzi do znacznego zmniejszenia jego objętości, lecz z zachowaniem ogólnego sensu treści i logicznego układu.. • streszczenie powinno być napisane własnymi słowami, nie powinniśmy wykorzystywać zwrotów z tekstu, naśladować stylu autora.. Piszący zdobywa w ten sposób cenne zdolności, do których można zaliczyć m.in.: umiejętność pracy z tekstem, tworzenie spójnej wypowiedzi, analizę kompozycji oraz znaczenia informacji.• streszczenie powinno stanowić spójny, logicznie uporządkowany tekst.. Dlaczego streszczanie jest skomplikowane?Więcej informacji znajdziecie na mojej grupie na Facebooku: BĄDŹ SKĄPIEC DAJ PIĘNIĄŻKA - definicja, ćwiczenia, przykłady.. wskazuje, że …………………….. - na początku.. Stosuj krótkie, ale treściwe zdania i pamiętaj o zachowaniu chronologii.. W pisaniu dobrych streszczeń pomoże Ci przeczytanie paru streszczeń.. 2010-05-12 15:28:25; Streszczenie!. 2010-01-04 18:49:35; Streszczenie:) 2010-11-15 21:54:34; streszczenie,,.. 2011-05-20 18:12:59; Streszczenie!to zależy jakiej jeżeli masz rozległą książkę to możesz zacząć pisząc o autorze typu: "W Pustyni i w Puszczy to wspaniała powieść napisana przez wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza, który napisał także takie dzieła jak; Krzyżacy czy Quo Vadis" Tym dziwniejszy staje się fakt że pisarz tego kalibru postanowił napisać powieść dla młodzieży no i teraz piszesz rozwinięcie :DSTRESZCZENIE prosze o pomoc w napisaniu streszczenia czyli -czy mają mieć akapity -jak zacząć podaj przykład -jak skończyć podaj przykład i różne takie pls daje NAJStreszczenie powinno zawierać większość słów umieszczonych w tytule..

Strzeszczenie logiczne jest trudne.

W/w zwroty uporządkują Ci wypowiedź.Streszczenie stanowi formę działania na tekście.. Streszczając pamiętaj, by określić , jaki jest temat tekstu, jaki jest stosunek autora do omawianego problemu, jak autor argumentuje, jakie wysuwa wnioski.Dodatkowo nie podnoś w streszczeniu swoich myśli, ponieważ prawidłowe streszczenie charakteryzuje obiektywizm.. nie używaj wielu przymiotników np. zamiast bratek,róża,tulipan to pisz po prostu kwiaty :) Akapity stosuj w zakończeniu piszesz jak kończy sie dana książka, rozdział ale NIE OCENIASZ!. To tu powinno znajdować się większość znaczących wyrazów z tytułu.. Znajdź główną myśl/temat/wątek/twierdzenie w tekście źródłowym.. (imię i nazwisko autora) w swoim tekście pt. ……………………….. Jak to zmierzyć?. Zapoznaj się dobrze z tekstem, który będziesz streszczać.. Ponadto streszczenie powinno być logicznie spójne i mieć liczbę słów zgodną z określoną w poleceniu (od 40 do 60).. 4.Możesz wykorzystać następujące słownictwo: np. ……………….. informacji.. Jak dobierać teksty do streszczenia logicznego ?. Skup się na kluczowych wydarzeniach, takich które wpływają na rozwój fabuły.. Wyjątek stanowić będą terminy naukowe lub inne specyficzne dla danej dziedziny życia, o której mowa w tekście.Streszczenie logiczne to spójny tekst, odtwarzający logiczny układ czytanego tekstu: uwzględnia wyodrębnienie tezy, argumentów, przykładów i logicznych związków między nimi..

Cechy streszczenia logicznego.Wskazówki: 1.

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, PWN, Warszawa 2009, s. 301.Jak zacząć streszczenie o Tristanie i Izoldzie?. Sprawdź ile z nich występuje w pierwszym zdaniu streszczenia.Żeby napisać streszczenie najpierw w punktach sporządź plan ogólny(np.rozdziału książki) a później opisuj wszystko zgodnie z planem.Nie opisuj bardzo szczegółowo, lecz ogólnie.. Może to być artykuł lub książka.. Wtedy zobaczysz, jaka to konwencja, jak zazwyczaj są pisane streszczenia.. Zrób plan streszczenia - uwzględnij sens tekstu źródłowego i dokonaj selekcji informacji.. Kiedy analizujemy tekst argumentacyjny (popularnonaukowy, publicystyczny, informacyjny) musimy wziąć pod uwagę: · Po pierwsze - temat (mówiąc najprościej - o czym jest tekst?. 2012-10-22 19:38:21; Jaki zdaniem zacząć streszczenie?. Pisz krótko, zwięźle i rzeczowo.. 6.Aby zrobić dobre streszczenie należy: uważnie przeczytać tekst wyjściowy; dokonać wyboru najważniejszych zdarzeń z akcji, którą chcesz streścić; zdecydować czy wybrane fakty ukazują sens dzieła; starać się być obiektywnym przy ich wyborze;Aby pomóc Ci w streszczaniu oraz analizowaniu swoich tekstów pełnych argumentów, artykułów, tekstów naukowych, tekstów historycznych, jak również analizy ustrukturyzowanych dzieł sztuki, Resoomer daje Ci narzędzie do 'Streszczania tekstu': narzędzie edukacyjne, które identyfikuje i podsumowuje ważne idee i fakty z Twoich dokumentów.Streszczenie jako derywat od tekstu oryginalnego tworzone jest metdtodą: a) skrótu lub/i b) uogólnienia lub/i c) przekładu z jednego systemu pojęciowego na inny lub/i d) opisu metatekstowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt