Wpisz brakujące litery ich habe meine sommerferien

Pobierz

Język niemiecki.. Połącz linią zwroty w języku niemieckim z ich odpowiednikami w języku polskim.. - А.Liczba wyników dla zapytania 'wpisz brakujące litery': 9105.. Ich habe _omi_che_ Gefuhl, dass wir uns kennen.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wpisz brakujące litery: Ich komme aus der .weiz.. Klasa 3 Klasa 4 Polski.. Frank ist viel klüger .sein Bruder Axel.4.Podkreśla w zdaniach podmiot i orzeczenia "Jutro Basia chętnie pomoże Kasi w nauce.Mój pies świetnie aportuje ,Zagram z tobą w piłkę .Inka zabrała spakowany plecak.1.. meine Sommerferien mit meinen Eltern und meinem Bruder am polnischen Meer …………….. (verbringen).Wpisz brakujące litery 1.Ich meine Sommerferien in Bayern 6 liter 2.Habt Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: aniula1916 28.9.2010 (18:40) ich habe um 9.45 uhr mathe mprzetłumaczyć na polski Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: matis96 4.10.2010 (15:53)Wpisz brakujące litery 1.Ich meine Sommerferien in Bayern 6 liter 2.Habt Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: aniula1916 28.9.2010 (18:40) Utwórz odpowiedź z podanymi słowami.. Brakujące słowo.. B. Opisuję wakacje.. (meine Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: mati4511 5.10.2010 (20:40 .Wpisz brakujące litery 1.Ich meine Sommerferien in Bayern 6 liter 2.Habt Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: aniula1916 28.9.2010 (18:40) Podkreśl właściwą formę zaimka dzierżawczego..

wpisz brakujące litery rz,sz,ż Test.

Mast du .okolade?Uzupełnij: als lub wie,1.. Utwórz zdania w czasie przeszłym Perfekt - wstaw brakujące czasowniki posiłkowe haben lub sein w odpowiedniej formie i imiesłowy czasu przeszłego Partizip II od podanych w nawiasach czasowników.. A. Opisuję statystykę.. Napisz nazwy przyborów na etykietach.. Wstaw brakujące litery i napisz obok po polsku, co to znaczy: a) F___dertasch___ b) ___uch c) H___f___ d) S___her___ e) B___ei___ti___t.. Odszukaj je i uporządkuj je w kolejności alfabetycznej (pomiń rodzajniki*)6.. Poniżej znajdują się nazwy przyborów.. wg Uorkiszzsp1.Proszę o przetłumaczenie na J. Polski Also, ich nehme eine Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Izaaczeq 25.9.2010 (13:48) Wpisz brakujące litery 1.Ich meine Sommerferien in Bayern 6 liter 2.Habt Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: aniula1916 28.9.2010 (18:40) Utwórz odpowiedź z .Wpisz brakujące litery.. wg Agaryszkiel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt