Wpisz nazwy trzech narządów układu pokarmowego które produkują enzymy trawienne

Pobierz

Pierwszym enzymem trawiennym, na który trafia zjedzony przez nas pokarm, to amylaza.. lizozym: Nie uczestniczy w trawieniu pokarmu, ma działanie bakteriobójcze.. TRZUSTKA-lipaza trzustkowa-amylaza trzystkowa-trypsyna-chymotrypsyna.. j e l i t o grube, śl i ni ank i, j ama ust na, prze ł y k, żoł ąde k , t rzust k a1.. przesuwanie pokarmu z jamy ustnej do żołądka.. Każdy z nich rozrywa wiązania peptydowe.. a) trzustka b) ślinianki c) wątroba d) żołądek 9) W jakich narządach mamy do czynienia z trawieniem?2 Podkreśl nazwy trzech narządów układu pokarmowego, które produkują enzymy trawienne.. Gruczoły trawienne i ich funkcje a) ślinianki Małe i duże gruczoły ślinowe (zwane śliniankami) produkują ślinę, która przewodami tych gruczołów dostaje się do jamy ustnej.. jama ustna (Pokarm zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny amylazę) 2. gardło (wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych) 3. przełyk (Czynność przełyku polega na transporcie pokarmu z gardła do żołądka)7) Wskaż nazwy narządów układu pokarmowego, które produkują enzymy trawienne.. żołądekenzymy trawiące białka: trypsynogen, chymotrypsynogen, elastazy, karboksypeptydazy, enzymy trawiące tłuszcze: lipaza, fosfolipaza i esterazy, enzymy trawiące wielocukry: amylaza trzustkowa.. wchłanianie wody i soli mineralnych..

Trypsyna aktywuje chymotrypsynę i karboksypeptydazę.6 Podkreśl nazwy trzech narządów układu pokarmowego, które produkują enzymy trawienne.

Dorosły człowiek ma 32 zęby, 16 w szczęce i 16 w żuchwie: 4 siekacze ( dentes incisivi) 2 kły ( dentes canini) 4 zęby przedtrzonowe ( dentes praemolares) 6 trzonowych ( dentes molares)Chemiczny rozkład składników pokarmowych przeprowadzony jest etapowo przez liczne enzymy.. Narząd oznaczony literą D pełni funkcję: answer choices.. 0-1 p. imię i nazwisko.. funkcję.Układ pokarmowy człowieka jest kanałem o długości dochodzącej nawet do 8 metrów, w którym następuje proces trawienia.. Do gruczołów wydzielniczych należą ślinianki, wątrobę, pęcherzyk żółciowy, trzustkę, wyrostek robaczkowy.Q.. Produkowana jest w ślinie, a jej zadaniem jest wstępny rozkład węglowodanów, skrobii oraz glikogenu.. Nazwa enzymu (rodzaj enzymu) Działanie jama ustna: ślina: 7 gruczoły ślinowe(ślinianki) amylaza ślinowa: Zapoczątkowuje wstępne trawienie węglowodanów, rozcina długołańcuchowe polisacharydy (skrobię i glikogen) na dekstryny (oligosacharydy) i maltozę.. a) jelito grube b) ślinianki c) żołądek d) trzustka 8) Który z narządów produkuje żółć?. ŻOŁĄDEK-lipaza żołądkowa-pospuszczka (renina)-pepsyna.. wytwarzanie żółci.Trzustka to gruczoł położony poniżej żołądka, który pełni 2 ważne dla organizmu funkcje: wewnątrzwydzielniczą - wytwarza hormony oraz zewnątrzwydzielniczą - produkuje enzymy trawienne.6 Podkreśl nazwy trzech narządów układu pokarmowego, które produkują enzymy trawienne..

Amylazy są enzymami, które rozkładają wiązania chemiczne w cukrach złożonych.

W dwunastnicy wydzielana przez błonę śluzową enterokinaza aktywuje trypsynogen, przekształcając go w aktywny enzym - trypsynę.Enzymy trawienne: ŚLINIANKI:-amylaza ślinowa.. wytwarzanie enzymów trawiących białka, cukry i tłuszcze.. a) trzustka b) ślinianki c) wątroba d) żołądek 9) W jakich narządach mamy do czynienia z trawieniem?6 Podkreśl nazwy trzech narządów układu pokarmowego, które produkują enzymy trawienne.. Dalej pokarm dociera do żołądka, gdzie spotyka kolejne enzymy: pepsyna rozkłada białka.Enzymy trawienne w żołądku W żołądku dochodzi do trawienia białek dzięki enzymom proteolitycznym.. Ślina zawiera enzym- amylazę ślinową, która zapoczątkowuje rozkład wielocukru skrobi.. jelito grube, ślinianki, jama ustna, przełyk, żołądek, trzustkaPokarm zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny amylazę ślinową (ptialinę).. Amylaza ślinowa oraz amylaza trzustkowa działają w ten sposób, że od cząsteczki wielocukru kolejno "odczepiane" są dwucukrowe cząsteczki maltozy.Wymień nazwy narządów układu pokarmowego które produkują enzymy trawienne oraz narządów układu pokarmowego w którym następuje trawienie pokarmu7) Wskaż nazwy narządów układu pokarmowego, które produkują enzymy trawienne..

jelito grube, ślinianki, jama ustna, przełyk, żołądek, trzustka6 Podkreśl nazwy trzech narządów układu pokarmowego, które produkują enzymy trawienne.

Trawienie w sumie zaczyna się już w jamie ustnej gdzie następuje częściowe trawienie cukrów.Podział i lokalizacja enzymów trawiennych.. 8 W uzębieniu stałym człowieka wyróżnia się cztery rodzaje zębów, a każdy z tych rodzajów ma odmienną.. jelito grube, ślinianki, jama ustna, przełyk, żołądek, trzustka 0-1 p. imię i nazwisko klasa data 0-3 p.Przewód pokarmowy wraz z gruczołami dodatkowymi (wątroba i trzustka) oraz narządami pomocniczymi (zębami i językiem) tworzy układ pokarmowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt