Wyjaśnij biologiczną j

Pobierz

Stadium larwalne występuje w rozwoju osobniczym zwierząt, które składają jaja o ilości żółtka niewystarczającej do pełnego rozwoju od zarodka do imago, czyli postaci dojrzałej płciowo.Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki występuje rozbudowana siateczka śródplazmatyczna szorstka, a w komórkach wątroby siateczka śródplazmatyczna gładka.. Energia aktywacji (J) Substancja (mol) Bez enzymu Z enzymem H2O2 75600 23100 Kazeina Oceń, czy podane informacje dotyczące czynników kształtujących różnorodność biologiczną są zgodne z prawdą.. Dobre przewodnictwo ciepła 5. b) określ czym różni się błona komórkowa występująca w komórkach roślinnych i zwierzęcych.. Wysokie napięcie powierzchniowe 2. Podaj 1 argument, odnoszący się do jej budowy.wynosi 75600 J, a z udzia áem enzymu katalazy - 23100 J. Hydroliza 1 mola kazeiny bez udzia áu enzymu wymaga 86520 J, a w obecno ci enzymu trypsyny - 50400 J. a) Wyniki uzyskane w badaniach przedstaw w tabeli.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego płazy, z wyjątkiem pojedynczych gatunków, nie przebywają w wodach słonych.. W ten sposób środowisko staje się dla nich mniej przydatne, a bardziej przydatne dla innych organizmów.a) nazwij związki chemiczne budujące błoną biologiczną, zaznaczone na Twoim schemacie oraz określ ich funkcję realizowane w obrębie błony.. Podaj jej dwie najważniejsze formy w Polsce.Wyjaśnij jednym zdaniem, czym się różni łańcuch troficzny od sieci Przedmiot: Biologia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: miki0707 18.5.2010 (14:34) Scharakteryzuj przebieg profazy pierwszej mejozy.Porównaj przebieg i znaczenie Przedmiot: Biologia / Liceum: 2 rozwiązania: autor: emila91 30.5.2010 (10:30) Na czym polega automatyzm pracy serca?.

Wyjaśnij, dlaczego owady drapieżne utrzymują równowagę biologiczną w lasach.

Książki Q&A Premium Sklep.. b) określ czym różni się błona komórkowa występująca w komórkach roślinnych i zwierzęcych.. 10 Wyjaśnij, czym jest ochrona obszarowa.. Sukcesja ekologiczna polega na przekształcaniu środowiska naturalnego przez organizmy w nim żyjące.. Pamiętaj o podziale na grupy systematyczne.. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F - jeśli jest fałszywa.. W odpowiedzi odnieś się do budowy skóry płazów i warunków środowiska.a) nazwij związki chemiczne budujące błoną biologiczną, zaznaczone na Twoim schemacie oraz określ ich funkcję realizowane w obrębie błony.. Wyjaśnij, co to jest różnorodność biologiczna.. Biologia - szkoła podstawowa.. Siateczka śródplazmatyczna szorstka.Wyjaśnij na czym polega biologiczne oczyszczanie ścieków .. Wysokie ciepło parowania 4. Podaj 1 argument, odnoszący się do jej budowy.Wyjaśnij, dlaczego płazy, u których wymiana gazowa zachodzi głównie przez skórę, nie mogą mieć dużych rozmiarów ciała.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Najlepsze rozwiązanie.. Zadanie jest zamknięte.. Do utrzymania warunków życia społeczeństw i stworzenia im szansy .. *wyjaśnij biologiczną funkcję larw i poczwarek w rozwoju złożonym owadów *wymień po trzy różnice między formami młodocianymi a dorosłymi w każdym z typów przeobrażenia owadaRóżnorodność biologiczna - oznacza zróżnicowanie wszystkich organizmów żyjących na Ziemi..

poleca91% Biologia .Wyjaśnij rolę biologiczną podziłów komórkowych : mitozy i mejozy Zgłoś nadużycie.

Wypisz gatunki gadów występujących w Polsce.. Procesy biochemiczne polegają na bezpośrednim, enzymatycznym utlenianiu.. Największa gęstość w temperaturze 4°CWyjaśnij pojęcia: - zapłodnienie wewnętrzne - zwierzęta jajorodne - zwierzęta jajożyworodne - owodniowce.. 0 0. elcia13 16.12.2010 (21:06)1) Wyjaśnij na czym polega dojrzałość : a) Biologiczna b) psychiczna c) społeczna 2) Podaj 3 przykłady zmian, jakie powinna wprowadzić w trybie życia przyszła matka .. Question from @Elder1324 - Gimnazjum - BiologiaBroń biologiczna, broń B - rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej).Zwyczajowo zalicza się także do broni biologicznej broń opartą na toksynach pochodzenia biologicznego (np. botulina, rycyna).. Broń biologiczna może znaleźć zastosowanie podczas ataku na pojedyncze osoby .odpowiedział (a) 24.03.2012 o 14:48.. Jakie znaczenie dla człowieka ma różnorodność biologiczna?. Termin wykonania notatki: 5 maja.. Logowanie.. Podaj 1 argument, odnoszący się do jej budowy.. b) określ czym różni się błona komórkowa występująca w komórkach roślinnych i zwierzęcych.. Rejestracja.. Różnorodność biologiczna obejmuje różnorodność w obrębie danego gatunku, różnorodność gatunków w określonym siedlisku oraz różnorodność na poziomie ekosystemów..

...Wyjaśnij, w jaki sposób podane właściwości fizykochemiczne wody wpływają na jej biologiczną rolę.

Nie wysyłacie potwierdzenia.a) nazwij związki chemiczne budujące błoną biologiczną, zaznaczone na Twoim schemacie oraz określ ich funkcję realizowane w obrębie błony.. Wymień błony płodowe gadów, opisz ich rolę.. Dzieje się to poprzez ich procesy życiowe.. Polub to zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt